söndag 21 februari 2016

Hev frekvensen din og få det bedre.

Egentlig er alt bare energi. 

Elementærpartiklene har ved nærmere undersøkelse vist seg å være satt sammen av bare bølgelengder eller frekvenser, altså energi. Samme som tankene og følelsene, de er også energi, og de finnes i ulike frekvenser.

Bevissthets skalaen (medvetande skalan)

Når vi studerer Dr. David Hawkins' scale of consciousness (bevissthets-frekvens-skala) kan vi få forklaring på enormt mye. Hawkins og hans team oppdaget og viste at man kan bestemme frekvensen på ALT som eksisterer, og i denne skalaen har de plassert blant annet alle følelsene. 

Hver enkelt følelse har sin egen spesifikke frekvens. De ubehagelige følelsene er lavt vibrerende og de behagelige har høy frekvens. Det samme gjelder tankene.

Menneskers frekvens

Utifra dette kan vi vite noe om hvilken frekvens et menneske har, for man får en gjennomsnitts frekvens etter hva slags tanker og følelser man går rundt med til daglig. (I tillegg spiller mengden av negative følelser og andre traumer mm. som sitter i kroppen inn, og også hva slags trossystem man har i underbevisshteten )

Om et menneske opplever mye bekymring, sorg, sinne (ilska), angst eller bitterhet drar det ned frekvensen. Om man er glad, kjærlighetsfull og takknemlig til daglig har man høyere frekvens. 

Til historien hører også, at jo lenger ned man kommer på frekvensskalaen, jo mer ubevisst blir man, det er som om man går inn i en tåke (dimma) og kan ikke se klart lenger. Hvordan man oppfatter verden, andre mennesker og seg selv blir forvridd og fjerner seg fra Sannheten, og man ser bare problemer og det triste og farlige. Ved 200 på skalaen er en grense, under 200 fins alle de negative følelsene, og over 200 er de positive. 

Om man øker sin egen frekvens, ser man mer og mer klart. Man forstår ting som man ikke för kunne kunne fatte, og det skjer faktisk en forandring i hjernen som gjør at man kan oppfatte Sannheten.

Sannheten

Sannheten med stor S er det som alltid er sant, uavhengig av tidsalder, rase, land, politikk, religion osv. Sannheten med liten s forandrer seg etter disse og andre variabler. 

Det som er spennende er: at om man klarer å øke frekvensen sin får man "automatisk" oppleve kjærlighet, suksess, god helse og høyere bevissthet. Med andre ord, man får alt det som man egentlig ønsker seg. 

Det som har lav frekvens har lite kraft, og det som vibrerer høyt er rikt på livsenergi. I bunnen på skalaen er den fysiske døden, for der finnes ingen livskraft. I toppen er Enlightenment, høyere nivåer av bevissthet, det som de store Mestrene på Jorden har/hadde. Her oppe ser man krystallklart og alt er selvsagt. 

Hvordan øker man frekvensen? 

Man velger å utsette seg for og ta inn bare ting som har høy frekvens, man fokuserer på det som er vakkert og positivt og velger å kjenne takknemlighet. Veldig viktig (og effektivt) er å ta hånd om seg selv, gjöre det man elsker, utelukke det man ikke liker, hvile når man behöver det, og tenke positivt om seg selv.

Vi blir påvirket av alt vi har rundt oss, alt vi ser på, hører på, tar inn, og det vi tenker og sier. 

21 dagers Healingen er designet for å assistere mennesker i å öke sin egen frekens. Man kan med fordel lese høyt vibrerende skrifter og bøker hver dag, eller se på foredrag av opplyste mestere, eller være i nærheten av opplyste mennesker. 

Like viktig er det  velge bort alt som har lav frekvens, som for eksempel negtive mennesker, nyhetene eller skrekkfilmer. 

En meget bra kilde til høy frekvens-påvirkning fins på youtube, her er en masse filmer med Dr Hawkins selv, og man kan kjøpe hans innspilte foredrag på Veritas Publishing. En annen bra kilde er Eckhart Tolle, Byron Katie og ikke minst Abraham Hicks. 

Hvordan skjelne?

Hvordan vet man hva som har høy frekvens og hva som har lav frekvens? Noen kan fornemme om noe har höy eller lav frekvens, men det er ikke alltid like lett.
Men man kan ved hjelp av kinesiologisk muskeltesting og Hawkins' skala finne ut hva slags frekvensen en ting har. 
Spesielt viktig er det å kalibrere spirituelle bøker og lærere. 

Hawkins og hans team utförte  blindforsök der de kalibrerte frekvensen på alt mellom himmel og jord. 
Forskningsresultatene finns i boken Truth versus Falsehood  De har tatt for seg musikk, kjente mennesker, religioner og religiøse skrifter, politiske parti, og nyhetskanaler mm. Han oppdaget at veldig mye som utgir seg for å være spirituellt faktisk har frekvens under 200, så det er viktig å sortere. Og han skriver at man kan ikke med intelligensen eller logikken vite hva som er Sannhet eller ikke Sannhet, ting kan lyde bra og väre logisk men ha frekvens under 200, så dette er viktig info om man vil stige i frekvens.

Disse forskningsresultatene gir en innsikt i dette med frekvenser og hvilke som er eller har värt inne på "rett spor".


Önsker du å få höyere frekvens? 
Du kan bestille en prövebehandling for 250 kr hos Isilia, og få råd om hva som kan gjöres så du kan komme opp i frekvens og föle deg bedre både fysisk og psykisk.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Isilia och Zarah pratar Hälsa

  Missa inte denna video med mig och min goda vän Zarah Öberg. Vi arbetar på helt olika sätt men vi brinner båda för att hjälpa människor at...