söndag 16 november 2014

Dr. David R. Hawkins och hans "Scale of consciousness"Har du någon gång önskat att du kunde veta säkert vad som är sanning och vad som är lögn? Att du kunde veta vad som är det bästa valet?  eller att du kunde få svar på allt som du undrade över? Det är faktiskt möjligt. Läs mer här om Dr. Hawkins geniala "scale of consciosness",(medvetande skala/bevissthetsskala), det kan förändra ditt liv.

Först lite kort om personen David Hawkins. 

Dr. David Hawkins (1927- 2012, han blev 85 år gammal) levde ett mycket spännande och allsidigt liv med utmaningar som fattigdom och alkoholism, och en när-döden-upplevelse som ung, och under kriget var han soldat och jobbade på minsvepare. Det finns en mycket intressant bok om hans liv: "Doctor of truth". David Hawkins hade många intressen, men hans stora passion var människans medvetande(bevissthet) och psyke. Han utbildade sig till PhD och MD och forskade tillsammans med många andra forskare, bland annat Nobelpristagaren Linus Pauling. David hade en jätteklinik i USA där han hjälpte människor som var i obalans psykiskt, många som den konventionella psykiatrin inte kunde hjälpa. Han var alltid på utkik efter nya saker som kunde hjälpa hans klienter, och han brydde sig inte om det var allmänt godkända metoder, bara det hjälpte klienten. Han brukade säga att hans lojalitet var till klienten (inte till medicinen).

Med aktiv kundalini och ett andligt uppvaknande lämnade han kliniken och flyttade till ett enkelt liv i en liten stuga(hytte) i Sedona. Han blev en känd föredragshållare som var efterfrågad i många länder.

David lämnade ett fantastiskt arv till mänskligheten, ett arv som gör det möjligt för människor att veta Sanningen, och att utveckla sig spirituellt och uppnå sin högsta potential. 


David skapade en skala känd som "Dr. Hawkins' scale of consciousness". Skalan går från 0 till 1000, där 1000 är den högsta möjliga frekvensen på planeten och absolut Enlightement. I sin consciousness research (medvetandeforskning) använde David Kinesiologisk muskeltestning för att kalibrera (bestämma frekvensen på),  och finna Sanningen om olika ämnen. Han jobbade tillsammans med många människor i team i många länder, allt blev gjort med vetenskapliga metoder.  Boken "Truth versus falsehood" innehåller de resultat som dessa team kom fram till. Det blev forskat på otroligt många olika områden och det är mycket intressant läsning för den som är intresserad av den absoluta Sanningen, dvs. Sanningen med stort S.


Hawkins använde Kinesiologisk muskeltestning i forskningen.

Muskeltestning är en genial metod som har varit känt länge. Metoden bygger på att kroppen står i förbindelse till "universums medvetande-databas", och att kroppen fungerar som en lögndetektor via meridiansystemet. Det är många sätt att "muskeltesta", vanligaste metoden är att ha en person som håller armen rakt ut och be personen hålla emot när man trycker armen nedåt. Man ställer en fråga, och om svaret är ja eller sanning är muskeln stark och man klarar inte trycka armen ner. Om svaret är nej eller inte sanning kortslutar meridiansystemet en ögonblink och muskeln blir svag så att det är lätt att pressa armen ner. 

Alla som har frekvens över 200 kan lära sig Kinesiologisk testning. (de som är under 200 är oftast inte intresserade av Sanningen) om man har för låg frekvens kan man inte lita på resultatet.


David menar att muskeltestning tillsammans med medvetandeskalan är ett genialt och helt nödvändigt redskap för människan. 

Jag tillåter mig att vara enig. Jag kände mig som en  blind här på planeten i många år, jag ville göra det som var rätt och det "högsta bästa" men har inte vetat vad som var rätt, och jag längtade efter att känna Sanningen. 
David har visat oss vägen, energimässigt genom att höja sin frekvens till Enlightenment och lämna ett energiavtryck så att det är lättare för andra att följa. Men också genom att skriva många böcker där han gör känt Sanningen. När man har den  här kunskapen kan man veta vad som är sanning och vad som inte är sanning, så att man kan göra val utifrån det och säkra att man inte sjunker i frekvens. 

Viktigast av allt enligt Hawkins: man kan kalibrera(tästa frekvensen på) spirituella lärare så att man kan väja en lärare någon som höjer ens frekvens

Enligt Hawkins kan man inte kalla något spirituellt om det ligger under 500, så en spirituell lärare bör ligga över 500 i frekvens.

Här är en enkel utgåva av Hawkins' skala:

700-1000   höga tillstånd av englightenment
600 ........... fred
540 ........... glädje
500...........  kärlek
400...........  förnuft och logik
350...........  acceptans
310...........  vilja (villighet)
250...........  neutralitet
200...........  mod(mot)
---------------------------------------------------kritisk brytpunkt
175...........  stolthet/högmod
150...........  ilska(sinne)
125...........  begär
100...........  rädsla(frykt)
  75...........  sorg
  50...........  apati 
  30...........  skuld 
  20...........  skamVi rekommenderar dig att köpa skalan, den innehåller mycket mer info.

I sin consciousness research fann Hawkins & co att de flesta människor på planeten har en frekvens under 200. 

Mänskligheten som en helhet låg under 200 länge men på 80-talet började frekvensen att stiga och den är nu en bit över 200 och stiger. Det här är en bra nyhet och faktisk vår räddning. Om man tittar på den här skalan ser man att under 200 är alla de negativa känslorna (tunga frekvenser) och vid 200 sker ett skifte till positivitet. Under 200 dras man nedåt i frekvens och måste kämpa för att "hålla huvudet över vattenytan", men när man kommer över 200 sker det ett skifte, man börjar dras uppåt istället. Över 500 är alla de känslor som människorna längtar efter (vare sig de vet det eller ej), nämligen kärlek, glädje och fred. Alla nivåerna på skalan är noga testade och det är visat i studier att resultaten är repeterbara. Här börjar kroppen att hela sig själv bara i egenskap av den höga frekvensen.

En intressant detalj är att man måste lämna lineärt logiskt tänkande om man vill över 500, för "mindet" vet ej skillnad på sanning och lögn och det existerar inte över 499.

Det intressanta är att världen ser olika ut på de olika frekvensnivåerna. För en människa med frekvens på 50 ser världen hopplös ut, medan den som ligger på 75 ser en värld med sorg över allt. En person som befinner sig på frekvensnivå 200 tycker världen ser mer hoppfull och positiv ut, och en person med frekvens över 500 ser världen som en kärleksfull och vacker plats. Och det är samma värld alla är i och tittar på! Det är som om man har olika glasögon (briller) att se igenom på varje nivå.

Det är frekvensnivån som avgör hur man har det och hur livet blir. 

Den här skalan är logaritmisk, dvs. det är mycket större språng från 400 till 500 än från 100 till 200. Människor som har hög frekvens balanserar/uppväger frekvensen till många människor med lägre frekvens. 

Så stor effekt har en människa har som har höjt sin frekvens över det kollektiva medelvärdet:

En människa på 300 uppväger  90.000      människor under 200
En människa på 400 uppväger 400.000     människor under 200
En människa på 500 uppväger 750.000     människor under 200
En människa på 600 uppväger 10 miljoner människor under 200
En människa på 700 uppväger 70 miljoner människor under 200

Så om det finns 12 människor med frekvens 700 på Jorden, utgör det samma effekt som en Avatar med frekvens 1000. På grund av den logaritmiskt ökande kraften till individer i de högre frekvensnivåerna har mänskligheten äntligen kommit över den kritiska punkten:200. Om det inte alltid funnits några med väldigt hög frekvens (upplysta) på Jorden skulle mänskligheten utrotat sig själv för länge sedan.

Det här betyder att en enkelt person kan potentiellt ha megastor effekt på hela mänskligheten, om han/hon höjer sin frekvens.

Enlightenment (upplyst)

(från 650-700 och uppåt) är ett tillstånd av ren och ursprunglig medvetenhet om den ultimata verkligheten, medkänsla med allt och alla, outtröttlig dedikation för att lindra lidande, konstant utstrålning av glädje och humor.

Vanligvis stiger en människa ca 5 poäng under loppet av ett liv. Det är ju inte så mycket, men Hawkins hävdar att dedikerat fokus på att utvecklas och stiga i frekvens kan leda till otroliga språng i medvetande. David har visat det med sitt eget liv, han startade som alkoholist och slutade som upplyst (enlightened) mästare.


Mer info om Hawkins arbete och hans medvetandeskala finner du i boken: "Power versus force" som är en fantastisk bok! Den har så hög frekvens att bara genom att läsa boken kommer du stiga i frekvens!

Veritas Publishing ( Hawkins' böcker, audios och videos) 
1 kommentar:

Isilia och Zarah pratar Hälsa

  Missa inte denna video med mig och min goda vän Zarah Öberg. Vi arbetar på helt olika sätt men vi brinner båda för att hjälpa människor at...