söndag 22 januari 2017

Mind, tankar, känslor, ego... hur skall man hantera det?


www.21dagarshealing.com

Mindet


"Mindet" är det som vi människor upplever som tankar och känslor. 

98% av människorna tror de har sitt eget separata sinne/mindi sin egen hjärna - där de själva tänker sina egna tankar. Det är något automatiskt, som man inte tänker på, men som man  likväl i sin (o)medvetenhet tror är ens eget, för att man upplever det inom sig själv. 

Dock är alla de upplysta mästarna genom tiderna enstämmiga: -"Det finns bara ett mind". De säger det är ett sinne som alla människor delar, liksom ett fält som innehåller alla tankar och känslor, det kallas Mänsklighetens kollektiva medvetande.  

När man höjer sin frekvens får man syn på det här, först i glimtar, sen blir det till ett mer och mer permanent erkännande och till slut är det ens permanenta erfarenhet.

Att mindet är kollektivt är en god nyhet, det betyder att man inte behöver ta fullt ansvar för alla galna tankar som kommer. 

....det är inte en Själv som tänker, utan det är en Själv som observerar tankarna. 


Mänsklighetens kollektiva fält

I mänsklighetens kollektiva fält finns alla de tankar och känslor som alla människor någon gång har tänkt eller känt. Precis som i etern där radio och tv-program svävar runt, tills någon får in de på sin parabol. Det är just det vi människor gör, vi får in tankar och känslor.... om vi vill det eller inte. 

Vad för tankar och känslor vi får in bestäms av vad vi omger oss med och vad vi väljer att utsätta oss för, vad för människor vi har runt oss, vad för filmer och tv-program vi ser mm, och hur vårt liv har varit igenom åren. 

Allt det här bestämmer vad för kanal vi är inställda på. 
Det finns kanaler med de allra värsta lågfrekventa tankar och känslor som finns på Jorden, de som får in dessa kanaler lider. 
Det finns också kanaler med de mest högfrekventa kärleksfulla och fridfulla vibrationer, och sen finns alla varianter däremellan. 


Meditation

Har du försökt meditera någon gång och satt dig ner och bestämt dig för att du inte skulle tänka?....då vet du att det är inte du som kontrollerar tankarna och känslorna. Tankar (och känslor) kommer, om du vill det eller ej. Några får chock första gången de försöker meditera när de ser all galenskapen som försiggår i mindet. Många håller sig omedvetet konstant upptagna med jobb, tv, data mm. för att släppa att lyssna på tankarna.


Känslorna

Känslorna är som tankarna, de bara kommer. Och ingen vet hur de skall hantera de, så lika vanligt är det att oavbrutet hålla sig upptagen med något, så att man inte har tid att känna efter. Människor använda socker, nikotin, alkohol, droger mm. för att bedöva sig så man slipper känna känslorna. 


Egot

Egot eller personligheten är den som vi tror vi är. Det är sammansatt av allt det vi tror om oss själva och alla undermedvetna program (inprogrammerat i undermedvetandet igenom livet) program som styr våra liv. Det spännande med egot är att det är som en stand-in som vi tror vi är, men som egentlig är en evolutionsrest från djurriket med intelligens på nivå med ett litet barn eller ett husdjur (norsk: kjæledyr). (Dr Hawkins illustrerade ofta egot som en nalle/teddybjörn). 


Egot är som sagt mindre begåvat, men det har tagit över oss, och i våran omedvetenhet låter vi det bestämma och ta alla beslut. Då egot existerar på överlevnadsnivå kan vi förstå att världen är som den är, för alla har vi stand-ins som växlande är egocentriska och tycker om drama, är beroende av lidande och fulla av bekymmer och ångest.  

Nu finns det en del människor som har lösgjort sig lite grann ifrån sina ego, eller egot har blivit lite mer "intelligent" (spirituellt ego). Det har med evolution att göra, och utveckling av hjärtat som gör det möjligt att känna medkänsla och kärlek.


Så hur hanterar man bäst tankarna och känslorna?

Det bästa är att höja sin frekvens så att man kan observera de båda neutralt. Det gör att man inte går igång på obalanserat sätt. Om man får till att observera tankarna och känslorna neutralt, utan motstånd och utan att försöka förändra på dem, och även utan att fördöma, då är man räddad. Det här är enklast att få till om man har en relation till högre makter, man kan kalla det Högsta Källan, Consciousness, Gud eller vad man vill, men essensen i det är att när man kontaktar högre makter stiger frekvensen och man kan se klart (försvinner inte in i omedvetenheten). Ju högre frekvens man får, ju mer högfrekventa och behagliga  känslor och tankar får man uppleva. 


Och vad är bästa sättet att hantera sitt Ego?

Det är ingen nytta att slå sin hund för att den följer sina djuriska instinkter och inte förstår högre sätt att leva på. Man kan heller inte fördöma en elev i första klass för att hon inte förstår det man lär sig på universitetet. Det är som sagt olika nivåer i evolutionen. Så bästa sättet att hantera sitt ego är att använda medkänsla.


Om man har höjt sin frekvens kan man observera neutralt både tankar känslor, och även hur ens ego reagerar på dem, och hur det beter sig i förhållande till andra människors egon. Det är faktiskt människornas egon som förhåller sig till varandra och reagerar och som gör handlingar i våra liv här på Jorden..... tills vi blir mer medvetna, får kontakt med våra hjärtan och övertar styrningen Själva. Då blir resultatet att människor har kontakt sinsemellan direkt - inte via sina egon. 


Medvetenhetsnivåer

Som sagt är vi är så omedvetna att vi tror vi är våra egon, så det blir en stor uppenbarelse för oss när vi kan se att vi egentligen är något helt annat. Något mer högfrekvent, mer intelligent och mer kärleksfullt: våra Högre Jag. 

Man kan inte fatta det här på de lägre medvetandenivåerna, men ju högre upp på Hawkins skala vi kommer i vår evolution, ju mer får vi uppleva att vara dem som vi egentlig är


Skala med översikt över känslor och medvetandenivån

Dr. Hawkins' känslo-frekvensskala beskriver de olika nivåerna som människor befinner sig på. De olika frekvensnivåerna erbjuder olika känslor och tankar, och olika sätt att uppleva världen och verkligheten på.

Ca 80 % av människorna på jorden befinner sig på nivåerna under 200 på skalan, här är det inte behagligt att vara. Bara 4 % av alla människor kommer upp över 500 där man kan uppleva kärlek. 

Men det är nu lättare att stiga i frekvens än det har varit här på Jorden någonsin förut. Man behöver vara intresserad i Sanningen, och att konsekvent välja bort lågfrekventa saker, och istället konsekvent välja in i sitt liv allt som är högfrekvent. 


Det här är som ett mysterium mer spännande än sci-fi-filmer -  och det finns inuti oss själva!

Mer litteratur: 
Artikkel om Dr. Hawkins, frekvensskalan och medvetandeforskning.
Eckhart Tolles böcker 
Dr. David Hawkins' böckerInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Isilia och Zarah pratar Hälsa

  Missa inte denna video med mig och min goda vän Zarah Öberg. Vi arbetar på helt olika sätt men vi brinner båda för att hjälpa människor at...