onsdag 11 september 2013

Mobbing, hva kan vi gjöre for å forebygge, og for å reparere?

Mobbing er uønsket aggressiv oppførsel blant barn (eller voksne). Offrene for mobbing får varige mèn blant annet i form av følelser som setter seg i kroppen og fører til fysiske, følelsesmessige, mentale eller fysiske ubalanser. Men vi må også huske at det er i mobberne at problemet starter, mobberne har nemlig selv problemer. Mennesker som har det godt inni seg finner aldri på å skade andre.
 
De som mobber har alltid en god grunn for å gjøre det !
Med det mener jeg at det er en grunn(orsak) til at en mobber er blitt en mobber, og det finnes sikkert like mange grunner som mobbere. Disse menneskene har det ikke godt selv, og mobbingen er en reaksjon som kommer pga for stort trykk på innsiden, og kanskje også kombinert med litt for svak etisk programmering.(oppdragelse/uppfostran)
Mobbing kan inbefatte verbale eller fysiske angrep, trussler(hot), utsetting av rykter eller ekskludering fra gruppen. En relativt ny form for mobbing er cyber-mobbing. Cyber-mobbing skjer på facebook og andre sosiale nettverk, chatrooms eller på mobilen.
Mobbing er mer utbredt enn vi tror, PsycologyToday.com indikerer at nermere halvparten av alle skolebarn opplever cybermobbing, og man mener det desvärre er en av årsakene til tenårings-selvmord. Det skumle med cybermobbing er at mobberne skjelden får se så mye av resultatet av mobbingen sin, og sjangsen for at de skal föle skyldfölelse eller anger blir da mindre.
Vi skulle tro at barn ber foreldrene om hjelp om de blir mobbet, men det er ofte ikke tilfelle. Årsaken er at de ofte föler seg helt lamslått(förlamade) av redsel. Redsel er sett på som en svakhet, og ubevisst forsöker mennesker derfor å skjule at man er redd. Barna kan også väre redde for represalier og ytterligere ydmykelse. Noen föler at ingen bryr seg eller forstår og har en slags håplöshet som sier at ingen kan hjelpe dem. De kan også være redde for å bli helt utestengt av  vennene sine.
Så foreldre må være obs på forandringer i oppførsel hos barna sine. Tegn på mobbing kan være:
 • angst
 • depressjon
 • dårligere skolearbeid
 • vil ikke gå på skolen
 • mister plutselig venner
 • forsöker å unngå sosiale situasjoner
 • ofte vondt i magen eller i hodet
 • later som de er syke
 • uforklarlige skader
 • hjelpeløshet eller lav selvtillig(självförtroende)
 • selvskading eller selvdestruktiv oppførsel
 • rømmer hjemmefra
 • forandring i matvaner
 • eiendeler som forsvinner eller blir ødelagt
 • snakker om at de ikke vil leve mer
 • søvnproblemer
Om dette får fortsette over lang tid kan mobbeofferet få kroniske plager og sykdommer som voksen, eller depresjon og angst(ångest)
For mobbeoffer som nå er voksne kan man løse opp følelser som har satt seg fast i kroppen med EmotionCode behandlinger, og ofte fjerne(ta bort) problemene.
Mobberenes problem kommer ofte av at de ser eller opplever vold hjemme, sånn att de kanskje tror det er en normal oppførsel. Eller de slepper ut sin frustrasjon, sinne, redsel eller usikkerhet på andre på skolen. De føler ofte at de ikke har kontrollen og prøver å kontrollere andre for å kompensere. Det kan også være en sykelig trang til oppmerksomhet og status. Barn (eller voksne) som mobber og mangler(fattas) medfølelse for andre har garantert en Heart Wall (et skall rundt hjertet sitt.) De har også helt sikkert følelser som har satt seg fast i kroppen(Trapped emotions) og vil ha nytte av en Emotion Code behandling.
Hvorfor er noen barn mer utsatt for å bli mobbet enn andre?
De som oftest blir mobbet er de som på en eller annen måte er litt annerledes enn andre.  Om de er spesielt intelligente eller flinke(duktiga) eller det motsatte, om de har spesielle fysiske karateristika, om de har en sykdom eller et handicap, om de er spesiellt følsomme eller inadvendte, eller har lav selvtillit,  eller er av en annen rase, kultur, religion eller sexuell orientering.
Mennesker kan faktisk også ha energetiske ubalanser som kan tiltrekke (attrahere) mobbing. Sånne ting kan løses med Body Code behandling
Hvordan man kan hjelpe et mobbeoffer?
 1. Fjerne de underliggende årsakene til symptomene som de har, f.ex. angst eller magesmerter (Emotion Code)
 2. Finne og fjerne(ta bort) ubalanser som har satt seg i kroppen som følge av mobbingen. (Emotion Code)
 3. Fjerne alt som gjør vedkommende til et lett mål for mobbere for å hindre mer fremtidig mobbing.(Body Code)
 4. Også behandle mobberen/mobberne.
 5. Barnet må få hjelp til å kjenne seg verdifull og trygg så han eller hun kan komunisere.
 6. Kontakte skole og foreldre
 7. Om mulig hjelpe mobberen blant annet ved å fjerne Heart Wall og andre ubalanser (Emotion Code, evt. Body Code)
 8. For foreldre som oppdager at barnet blir mobbet er det viktig at de forholder seg så balansert som mulig til situasjonen, da drama bare gjør det værre for barnet. En balansert voksen gjør barnet trygg. (Kanskje behøver foreldrene også Emotion Code behandling )
 9. Det kan ta litt tid og flere behandlinger for å lege en mobbet person, men det er mulig - også for voksne som ble mobbet som barn.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Isilia och Zarah pratar Hälsa

  Missa inte denna video med mig och min goda vän Zarah Öberg. Vi arbetar på helt olika sätt men vi brinner båda för att hjälpa människor at...